ترنجبین شیره ای سفیدرنگ است که ازگیاهی به نام خارشتربیرون می آیدوازمصارف دارویی آن برای زردی کودکان استفاده می شودوهمچنین درتهیه ی گز نیزازترنجبین استفاده می شود

برای کسب اطلاع بیشتربه سایت دنیای ترنجبین درقسمت لینکستان مراجعه نمایید یاآدرس زیر

راواردنمایید.

                            www.terenjobin.com  

http://www.terenjobin.com

درضمن دوستانی که ازاین وبلاگ دیدن  

می فرمایند نـــــظـــــــــــر فراموش نشود