داروهای اعجاب انگیز

داروهای ناب گیاهی وشفابخشی آنها

+ ترنجبین

ترنجبین شیره ای سفیدرنگ است که ازگیاهی به نام خارشتربیرون می آیدوازمصارف دارویی آن برای زردی کودکان استفاده می شودوهمچنین درتهیه ی گز نیزازترنجبین استفاده می شود

برای کسب اطلاع بیشتربه سایت دنیای ترنجبین درقسمت لینکستان مراجعه نمایید یاآدرس زیر

راواردنمایید.

                            www.terenjobin.com  

http://www.terenjobin.com

درضمن دوستانی که ازاین وبلاگ دیدن  

می فرمایند نـــــظـــــــــــر فراموش نشود

نویسنده : رضا محتشم ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٩
comment نظرات () لینک


+ عسل و تشخیص عسل خوب

عسل رازنبورازشهدگیاهان مختلف باغلیظ کردنشان درست می کند عسل یکی ازموادنادری است که درداخل آن هیچ میکروب یا باسیل یا ویروسی قادربه زندگی نیست.

دلیل متبلورشدن ورسوب دادن عسل وجود دیاستاز، وهمچنین مقدارقندگلوکز درآن است . دیاستازهاذرات خیلی ریزعسل رابه خودجذب وکدرنموده  وباعث ته نشین شدن ان می شوند. مقدارگلوکزدرعسل هرچه بیشترباشدزودتر متبلور وته نشین می گردد . این خاصیت فقط درعسل های طبیعی وغیرتقلبی دیده می شودزیراتنهاعسل های طبیعی هستند که درداخلشان دیاستاز وجوددارد. عسلهای غیرطبیعی فاقدآنند. بنابراین هرعسلی که بعدازمدتی ته نشین شدحتما سالم وطبیعی است . امامدت لازم برای ته نشین شدن درعسلهای مختلف فرق می کندوازیک هفته تا4سال متفاوت است . پس عسل وقتی رسوب نداد می تواند طبیعی یامصنوعی باشدکه تشخیص آن دیگربه عهده ی آزمایشگاههاست .

مسلم این است که تشخیص عسل طبیعی ازغیر طبیعی به کمک انگشت یاقاشق ومزه غیر ممکن است.

منبع:زنبورعسل وپرورش آن (تالیف :دکترنعمت الله شهرستانی )

نویسنده : رضا محتشم ; ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸
comment نظرات () لینک